Per a aquestes sessions cal crear un clima molt càlid i dedicar-los el temps necessari per poder reflectir aquestes emocions.