Revelat ràpid al restaurant, amb carpeta i dues fotos 15x20 a l'interior. Carpetes d'exemple.