Retoc fotografias

L'EXPERIENCIA D'UNA MARCA


RETOC FOTOGRÀFIC


Si voleu recuperar una foto antiga o danyada o necessites retocar aquestes en el lloc adequat.

Reparació de fotos amb taques, esquerdes, doblecs, esgarrapades, i tot tipus de treballs de retoc fotogràfic.

Podem augmentar la mida, aïllar una imatge del fons, recuperar o re-dibuixar parts desaparegudes ...